Et samlingssted for lokal kystkultur ....

KYSTLAGSBRYGGA

Den tidligere Svendsenbrygga er blitt kystlagets hjemmekai. Mye arbeid er nedlagt i fundamentering, utfylling og utskifting av råtne dragere og skjørt. Laget har også etablert en slipp der småbåter kan sjøsettes fra tilhenger, noe byens innbyggere vet å nytte seg av.

Graving og spunsing ved slippen                (Foto: Viggo)

Les mer …

svendsenbrygga-tegning-av-a

Slik så tegner Anders Kaardahl for seg at området ved Kystlagsbrygga ville se ut ferdig utbygget.

Hortenstangen Kystlag

2005 © 2023

Med alle rettigheter

X

Right Click

No right click