Et samlingssted for lokal kystkultur ....

Som en følge av myndighetenes nye tiltak for å slå ned Covid19 - smitten, ser vi oss igjen nødt til å begrense aktiviteten på Kystlagets område.

 

Arbeidslag, som stort sett jobber to og to, kan fortsette sine aktiviteter, så lenge smittverntiltak respekteres. All "sosial kaffidrikking og småprat" må derimot utgå, inntil situasjonen med "Kinadauen" er kommet under kontroll.

 

De fleste av oss som frekventerer Kystlagets område, er i risikogruppen, og bør derfor overholde anbefalte smitteverntiltak

 

Hortenstangen Kystlag

2005 © 2021

Med alle rettigheter

X

Right Click

No right click