Et samlingssted for lokal kystkultur ....

SNIPP SNAPP SNUTE DER FORSVANT EI SKUTE ...

Etter en lang vinter og seig vår, har Horten Havnevesen effektuert fjerningen av vraket som har satt grå hår i hodene på oss i Kystlaget. Mobilkran og spesialtransport fra L Røisgård i Stokke, gjorde jobben unna på mindre enn tre timer onsdag 8. mai. Utrolig hva profesjonelle folk kan utrette med riktig redskap! Vi takker Havnevesenet for at de tok ansvar for fjerningen og for den elegante måten L. Røisgård utførte jobben på. Og vi som så for oss uker med motorsag, vadebukser og utslitte rygger ...

Vraket er landet ...

 Den flygende Hortenser ...

 

Les mer …

KYSTLAGETS TILSTEDEVÆRELSE ER ØNSKET !!

Som tidligere omtalt på nettsida vår, har det hersket noe usikkerhet om Kystlaget er ønsket i den nye bydelen som planlegges i Indre Havn. De ulike planutkastene har ikke nevnt laget i sarlig grad (les: ikke i det hele tatt). Dette har skapt endel usikkerhet blant lagets medlemmer. Formann Terje Tømmerstigen og styremedlem Geir Gartmann var i kontakt med "Gjengangeren", som torsdag 28. februar hadde førstesideoppslag om Kystlaget og vår fortsatte  tilstedeværelse på tomta vi nå disponerer.

I møte med reprensentant for Horten Kommune, Hilde Hansson, ble vi "beroliget" med at Kystlaget er ønsket i den framtidige utbyggingen. Nedenstående brev med forslag til vedtekter for området, burde virke inspirerende:

Les mer …

FISKETUR FOR FØRSTE GANG

Voksenopplæringens Roy Didrik Nilsen, som også er medlem i Hortenstangen Kystlag, har gjort en fin innsats for å gjøre hverdagen lysere for asylsøkere i Horten kommune. Flere ganger har han tatt med elever på tur i lagets travalje og introdusert dem for for fisketradisjoner og friluftsaktiviteter i våre vakre omgivelser.

 

Fiskelykken prøves!                                                                                        (Foto: Roy Didrik )

Les mer …

VINTERDVALE VED KYSTLAGSBRYGGA

 

Aktiviteten utendørs blir minimal, og vår uventede ( og uvelkomne ) gjest kan slumre ennå en stund før vårløsningen forhåpentligvis vil slette alle spor . 

Vintersøvn ved brygga                                                                                                         Foto: ibenhard

Hortenstangen Kystlag

2005 © 2021

Med alle rettigheter

X

Right Click

No right click